www.gsyw.net > 107 36得竖式

107 36得竖式

57*36列竖式,需要把两个因数末尾7和6对齐,然后分别相乘,再把乘得的结果相加就可以了

解:107-43+150*36 =(107-43)(107+43)+150x36 =64x150+150x36 =150x(64+36) =150x100 =15000

(1)107*25=2675;107 *25 535 214 2675 ;(2)754÷58=13; 1358 754 58 174 174 0 ;(3)36*125=4500; 125 *36 750 375 4500 ;(4)456÷57=8; 857 456 456 0 .

21°32'36"5 )107°43′ 10------------------- 7 5--------------------------- 2°43'=163' 15--------------------------- 13 10---------------------------- 3'=180" 15 -------------------------------------- 30 30------------------------------------- 0

3 5+7 210 7结果为107是对的如有帮助请采纳,如对本题有疑问可追问,Good luck!

虽然我很聪明,但这么说真的难到我了

125 ----- 43 5375 43 ----- 107 86 ----- 215 215 ----- 0

(1)107*35=3745;(2)1512÷42=36;(3)3875÷31=125;(4)107*80=8560;(5)312÷41=7…25;(6)106*33=3498;(7)240*30=7200;(8)598÷13=46.

40中的4与7对齐就可以了,在结果中末尾加一个零就可以了结果就是4280

5375除以43的竖式也可以用短除法短除号来就行.

网站地图

All rights reserved Powered by www.gsyw.net

copyright ©right 2010-2021。
www.gsyw.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com